Kamenictví Morávek - Veselí nad Moravou

Kamenictví Morávek

Tomáš Morávek
Zpracování a prodej kamene

Slogan

Nespalte se

Vážený zákazníku,
předkládám Vám několik opravdu základních rad,
jak postupovat při objednávce pomníků, náhrobků, jejich částí, příslušenství nebo opravy.

V řemesle platí (u pomníků dvojnásobně), když dva dělají totéž, není to totéž.
Největší chybu zákazník dopouští, když preferuje nejnižší cenu, místo aby hledal dobrého řemeslníka.

Musíte si uvědomit, že pomník Vám má sloužit několik generací.
Na pomník i když nemusí být drahý je potřeba pohlížet jako na nemovitost. Má dokonce výhody
v tom, že nepotřebuje speciální “údržbu” a další investice.

Vydrží několik generací a jeho cena časem narůstá.

Pokud však opracování, technologický postup, výběr kamene i samotná montáž se provede špatně, jak se dost často stává, může dojít k znehodnocení celého díla a tím spojené další nemalé investice za opravy, úpravy a rekonstrukce!

Nechte si ukázat i x let staré realizované zakázky firmy, u které si hodláte nechat vyrobit pomník
a tím vyhodnotili jejich práci, zkušenosti a praxi = reference.

– všímejte si detailů (leštěné hrany, boky, jak lícují spoje atd.)
– důležité je i estetické hledisko (sladění barev, nápisů, hřbitovních doplňků…)
– v případě se informujte o serióznosti kamenické firmy u bývalých zákazníků

Jen tak se vyhnete zklamání a dalších zbytečných investic!

Nedoporučujeme zakázku sepisovat hned při první schůzce na hřbitově. Je dobré poznat zázemí kameníka, kde má vybraný kameník či firma svojí provozovnu, vzorkovou prodejnu, dílnu či kancelář.
Cena pomníku se odvíjí :
– od velikosti pomníku
– tloušťky kamene
– a hlavně použitého materiálu – žula,
– ale také od hřbitovních doplňků, nápisů na pomník a dopravy.

Čím dál častěji jsou zákazníci lákány na nízké ceny pomníků.
Většinou se však jedná jen o jednotlivé díly jako například pouze nápisní deska a podobně i bez nápisů, montáže, hřbitovních doplňků, základu, dopravy a další.

A proto se hlavně zajímejte o konečnou celkovou cenu!

Čím dál častěji vidíme na hřbitovech firmy, které objíždí hřbitovy a jednotlivé regiony České republiky na základě vydaných letáků, nabízejí nejlevnější ceny ale
tyto ceny stejně nedodrží a vždy přeceňují.
Tyto podnikatelé nemají žádné zázemí, nemají zkušenosti, praxi a jsou pouhými
překupníky „na telefon“ !!!

Tvrdý jako žula

Co je to žula?

Žula je důstojný a tradiční materiál trvalé krásy a hodnoty, lidstvem od nepaměti používaného jako stavební i dekorační materiál. Žula (granit) je hlubinná vyvřelá hornina, vzniklá krystalizací magmatu. Hlavními horninotvornými minerály jsou draselné živce, plagioklas a křemen, slídy (biotit, muskovit), z tmavých minerálů také amfibol a pyroxen. Žula je nejčastěji zbarvena v odstínech šedlé a modrošedé barvy, i když známé jsou například i červené. V kamenické praxi jsou jako žuly často označovány také různé metamorfované horniny (např. ruly, migmatity atd.), jejichž mineralogické složení je podobné žulám, avšak liší se hlavně svou genezí a texturou. Tyto horniny přinášejí do barevně poměrně monotónního světa žul nevídanou barevnou pestrost. Nádherné barvy, jejich mnohdy neuvěřitelné vzájemné kombinace a prokreslení zaručují, že si každý zákazník najde materiál dle svých potřeb a vkusu. Díky svým velmi dobrým fyzikálně mechanickým vlastnostem a atraktivnímu vzhledu je praktické užití žuly skutečně mnohostranné. Žula se používá jako vynikající stavební materiál – žulové dlažby venkovní i vnitřní, obklady, schodiště, parapety, zavěšené odvětrané fasády, ale také jako surovina pro ušlechtilou kamenickou výrobu – kuchyňské pracovní desky, hřbitovní doplňky, obklady krbů, pomníky, hroby, náhrobky i jako dekorační kámen do interiérů a zahradŽula zvětrává jen velmi pomalu. Teprve až v průběhu x tisíciletí dokáže případně mráz a horko, voda a led narušit pevnost těchto hornin – to znamená prakticky neomezenou životnost.